Tarihçe

 

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.ncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
 
 
19/02/2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan «Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» ile Bakanlığımıza yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. 16/2/2015 tarihli ve 2015/7323 sayılı Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 27.05.2015 tarihinde  Bakanlığımızın ilk yurtdışı teşkilatı olan Düsseldorf Ataşeliği hizmete açılmıştır.