Misyonumuz

 Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Muadil Kurumlarla;   Bakanlığın Görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda işbirliğini geliştirilmesi

Bakanlık bünyesindeki uluslararası çalışmaların tek merkezden yürütülmesi

Araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi

AB ve Uluslararası Kuruluşlar tarafından fonlanmak üzere projelerin geliştirilmesi ve uygulanması

yoluyla sosyal politika oluşturulmasını desteklemek "