Tarihçe

      03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.ncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kurulmuştur. 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 703 numaralı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleştirilerek;" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı"  adını almıştır.

      Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın güncel görev ve sorumlulukları 10 Temmuz 2018 tarihli ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 80’inci maddesi ile düzenlenmiştir.