Vizyonumuz

“Türk Dış Politikasının temel önceliklerine ve AB Üyeliği hedefine uygun olarak ulusal yararı en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere sosyal politikalar alanındaki uluslararası işbirliği olanaklarını Türkiye’deki Sosyal Hizmet ve Yardımlara ilişkin politika yapılması ve en etkin düzeyde uygulanması amacıyla geliştirmek ve Türkiye’nin Sosyal Politika çalışmalarının uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak”