YARDIM ALABİLECEĞİNİZ KONULAR

Türkiye’den başka bir ülkeye herhangi bir nedenle göç eden ya da yurtdışıyla bağı bulunan Türk vatandaşlarının veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların karşılaştığı ailevi ve sosyal sorunlarının çözümü için Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi tarafından vaka çalışmaları yürütülmektedir.

Yapılan çalışmalarda çözümüne aracılık edilen konular şöyledir:

Yaşlı Refahı
 • Kendi bakımını artık sürdüremeyen yaşlının, talep etmesi ya da gönderilmesi halinde kendi ülkesinde bakımını üstlenebilecek akrabalarının olup olmadığı konusunda araştırma yapmak,
 • Bakacak aile fertlerinin bulunmaması halinde kurum bakımı için gerekli çalışmayı yapmak.
Engelli Refahı
 • Engelleri nedeni ile kendi bakımlarını sürdüremeyen kişilerin ülkelerine gitmek istemeleri ya da gönderilmeleri durumunda kalacakları yere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması için koordinasyonu sağlamak,
 • Psikolojik veya tıbbi bakım ihtiyacı olan kişilerin ülkelerine dönmek istemeleri halinde tedavilerinin yaşayacakları yerde devam etmesinin mümkün olup olmadığının araştırmasını yapmak.
Kadın Refahı
 • Şiddet mağduru bir kadının kendi ülkesine dönmek istemesi halinde gidilecek ülkedeki yaşam koşullarına ve varsa aile fertlerine ilişkin araştırma yapmak,
 • Gerekli görülmesi halinde bir sığınma evine geçici olarak yerleşmesi için koordinasyonu sağlamak.
İletişim
 • Yurtdışında tutuklu veya gözaltı merkezlerinde bulunan kişilerin aileleri ile iletişim kurmak,
Farklı Vatandaş Evlilikleri
 • Farklı uyruklu bireylerle evli olan kişilerin, eşlerinin sınır dışı edilmesi durumunda istedikleri yardım talepleri konusunda kişilere rehberlik ve danışmanlık vermek,
 • Gerekli görülmesi halinde konunun ilgili makamlara yönlendirilmesini sağlamak,
 • Talep edilmesi halinde sınır dışı edilen bireylerin durumuna ilişkin sosyal inceleme raporu temin etmek,
Aile Birleşimi
 • Gerçekleşmesi muhtemel aile birleşimi çerçevesinde aile üyelerinin kişisel değerlendirmesini yapmak ve aile birleşimi süreci içerisinde kişilere yardımcı olmak.
Ayrılık
 • Ayrı yaşayan kişilere yaşadıkları problemlerde arabuluculuk etmek.
Sağlık
 • Sınır dışı edilmesi düşünülen ancak sağlık problemi olan kişiye ülkesinde verilebilecek uygun sosyal hizmet modelinin her iki ülke açısından değerlendirmesini yapmak.
Çocuk Refahı
 • Çocuğun yaşam koşullarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak.
Ebeveynlik Hakları
 • Ebeveynlik haklarının dağılımına ilişkin karar verecek olan mahkeme için sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasını sağlamak.
Velayet
 • Hakkında velayet kararı alınacak çocuğun bakım olanaklarına ilişkin sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasını sağlamak.
Vesayet
 • Anne ve babasından ayrılmış ve kurum bakımında olan çocuklara ilişkin sosyal ve hukuki konularda ebeveynlere aracılık etmek.
Kurumsal Yerleştirme
 • Aile yapısı bozulmuş olan (akrabaları yanına bırakılmış/yerleştirilmiş veya kurum bakımına alınmış, ihmal ve istismara maruz kalmış) çocuk için uygun yerleştirmeyi belirlemek.
Ziyaret Hakları
 • Mahkemelerce ziyaret hakkı tanınan ancak uygulamada sorunlarla karşılaşan ebeveyne bu haklarını kullanmasında yardımcı olmak, gerekirse iletişim için aracılık etmek, ebeveynin talep edilmesi halinde çocuğun iyilik durumu hakkında sosyal inceleme raporunun teminini sağlamak.
Çocuk İstismarı ve İhmali
 • İstismara maruz kalan çocuk için uygun bakım modelini belirlemek.
Çocuk Kaçırma
 • Ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılan çocuk ile geride kalan ebeveyn arasında, talep edilmesi halinde, iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olmak, çocuğun yaşam koşullarını değerlendirmek ve geride kalan ebeveyn için çocuğu hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanmasını sağlamak. Hukuki sözleşmeler çerçevesinde ebeveyni yönlendirmek.
İletişimin Yeniden Kurulması
 • İzi bulunan aile bireylerinden biri ile hizmet talep eden kişi arasında yeniden iletişimin kurulmasına yardımcı olmak.
Köklerini Araştırma
 • Evlilik dışı doğan kişilerin ve/veya evlat edinilmiş kişilerin biyolojik ebeveynlerinin bulunmasında aracılık etmek.
Geri Dönüş
 • Sınır dışı edilmesi düşünülen kişilere ilişkin önerilen sosyal hizmet modellerini değerlendirmek ve kişiye uygun hizmet modelini belirlemek.
İkamet Hakları
 • Talep edilmesi halinde, kişinin ikamet hakkı ile ilgili alınacak karara esas teşkil etmek üzere gerekli sosyal inceleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.